CERMED

Centrum Kariery powstało z inicjatywy firmy CERMED Centrum Rozwoju Medycyny, powołanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie do realizacji projektów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, z myślą o lekarzach zrzeszonych w OIL.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie to największa organizacja samorządu lekarskiego spośród wszystkich izb lekarskich w Polsce.

Ma więc wiedzę na temat potrzeb zarówno tej grupy zawodowej, jak i jej pacjentów. Z tą misją powołała firmę CERMED Centrum Rozwoju Medycyny, która wcześniej koordynowała działania Mazowieckiego Klastra Wspierania Innowacji w Medycynie.

Pierwotnym i głównym celem CERMED Centrum Rozwoju Medycyny, Sp. z o.o. był rozwój innowacji w regionie w tej dziedzinie nauki i gospodarki. OIL w Warszawie wykorzystuje powołany przez siebie podmiot gospodarczy do realizacji kluczowych projektów dla lekarzy zrzeszonych w mazowieckim samorządzie. Niezwykle istotna w działalności spółki jest praca i podejmowanie projektów mających na celu integrację środowiska lekarskiego przez tworzenie warunków do wzmocnienia potencjału branży medycznej.

Zakres działalności CERMED jest szeroki i obejmuje takie obszary jak pośrednictwo pracy na rynku medycznym, edukację, doradztwo i konsulting w wielu dziedzinach, organizację wydarzeń medycznych oraz wszelkiego rodzaju aktywność marketingowo-reklamową związaną z rynkiem usług zdrowotnych. W ramach szerokiego zakresu działalności spółka podjęła projekt Centrum Kariery, który w zamierzeniu ma pomagać lekarzom w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej jako pośrednik, rekruter i dostawca profesjonalnych rozwiązań HR dla rynku ochrony zdrowia w Polsce a także za granicą.
Kolejnym celem spółki jest realizacja jednego z najważniejszych punktów misji CERMED jakim jest wspieranie lekarzy i lekarzy dentystów w ustawicznym doskonaleniu zawodowym.
Nowe oferty usług szkoleniowych towarzyszą rozwojowi projektu Centrum Kariery.

Różnorodne i wszechstronne formy działalności spółki można definiować jako zarządzanie wiedzą i kompetencjami środowiska lekarzy, z którego CERMED, jako projekt biznesowy się wywodzi.Spółka ma ambicje stać się inkubatorem i motorem napędowym dla projektów wprowadzających innowacyjne rozwiązania biznesowe i technologiczne w sektorze ochrony zdrowia.

Pracą Centrum Kariery zarządza Jacek Kopacz, Manager Projektu.
Absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wiele lat spędził w największych korporacjach FMCG zarządzając sprzedażą i rozwojem biznesu na szczeblu krajowym.
Od 12 lat z sukcesem rozwija karierę w rekrutacji i Executive Search w kraju i zagranicą. Jest dyplomowanym HR Biznes Partnerem specjalizującym się sektorze ochrony zdrowia.

Trwa ładowanie