CV lekarza – krótki poradnik

W naszym poradniku każdy lekarz znajdzie inspirujące wskazówki i praktyczne rady związane ze stworzeniem najważniejszego dokumentu aplikacyjnego jakim jest życiorys zawodowy.
Zachęcamy do korzystania z indywidualnych konsultacji w celu stworzenia oryginalnego i skutecznego CV.

Jak wygląda typowy dzień w pracy lekarza każdy wie. Poranne zebranie, przyjęcia, wypełnianie raportów i historii chorób, obchód, konsultacje, poradnia i znowu obchód. Czy należy o tym pisać w swoim CV? Oczywiście, że nie.

Te czynności wykonują wszyscy lekarze, dlatego należy pokazać, co odróżnia nas od innych kandydatów. Każdy pacjent i pracodawca wie, że najważniejsza jest wiedza i umiejętności lekarza. I na te elementy właśnie należy zwrócić szczególną uwagę w swoim CV. CV powinno być krótkie, przejrzyste i zwięzłe. Czytający musi z łatwością znajdować w nim najważniejsze informacje.

Profesjonalne CV powinno informować o:

  • przebiegu kariery zawodowej, pełnionych funkcjach i zakresach obowiązków,
  • okresach zatrudnienia w poszczególnych placówkach, jak często miały miejsce zmiany pracy,
  • wykształceniu i specjalizacji oraz czy jest ono zgodne z profilem pożądanym przez pracodawcę,
  • rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach,
  • posiadanych uprawnieniach, certyfikatach w tym również językowych,
  • działalności naukowej, publikacjach i projektach.

Rodzaje życiorysów zawodowych

chronologiczny

Chronologiczny

Kładzie nacisk na chronologię pracy. Historia zawodowa przedstawiona jest w odwróconym porządku chronologicznym: od ostatniego miejsca zatrudnienia do pierwszego. Układ ten jest szczególnie korzystny w przypadku ubiegania się o prace zbieżną z doświadczeniem zdobytym w ostatnich latach pracy.

kompetencyjny

Kompetencyjny

Charakteryzuje się brakiem nacisku na chronologię, uwypukla umiejętności i osiągnięcia przydatne na docelowym stanowisku pracy, kładzie nacisk na rodzaj i zakres kwalifikacji, a nie na tempo i sprawność ich zdobywania. Polecany osobom, które zajmowały kilka podobnych stanowisk, wykonywały wolny zawód lub miały przerwy w zatrudnieniu.

mieszany

Mieszany

Życiorys kompetencyjny wzbogacony o krótką, chronologicznie ujętą informację na temat kariery zawodowej. Umiejętności i osiągnięcia pozostają na pierwszym miejscu. W informacji na temat przebiegu pracy podaje się miejsce, okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko.

europejski

Europejski

Proponowany jako obowiązujący w krajach Unii Europejskiej. Wzór CV wraz z instrukcją do pobrania na naszej stronie internetowej.

Cenne wskazówki

W CV lekarskim nazwa specjalizacji powinna znaleźć się na górze dokumentu pod samym imieniem i nazwiskiem. Rekruter przeglądający CV w tym miejscu skupia wzrok i od niego zaczyna skanowanie dokumentu.

Podsumowanie zawodowe to krótka notka na górze CV o kandydacie, jego doświadczeniu zawodowym, osiągnięciach, sukcesach i zainteresowaniach klinicznych, które chce dalej rozwijać.

Ze względu na coraz powszechniejsze wykorzystywanie inteligentnych, zautomatyzowaych systemów wspierających pracę rekruterów zalecamy zapisywanie CV w dwóch formatach PDF oraz DOC z imieniem i nazwiskiem kandydata w tytule pliku.

Zdjęcie nie jest obowiązkowym elementem CV. Jest to zawsze decyzja kandydata, czy chce dodać je do aplikacji.

W przypadku aplikowania do pracy za granicą, należy upewnić się, że w danym kraju dodawanie zdjęcia do aplikacji jest dobrze widziane. Zdjęcia w CV są powszechne dla większości europejskich rekrutacji. W przypadku krajów anglosaskich (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Australia), nie należy dodawać zdjęcia do CV ze względu na stosowne rozwiązania prawne.

Cechy dobrego CV

Przejrzystość

  • Czytelne, proste, uporządkowane, spójne

Atrakcyjność

  • Ciekawe, obrazowe, przyciągające uwagę

Zwięzłość

  • 1-2 strony, precyzyjne, jasno określony cel zawodowy
Trwa ładowanie