nil-odz-logo

Jak pracować z trudnym pacjentem – wstęp do umiejętności komunikacyjnych

W lekkiej, przyjaznej atmosferze zwiększysz pewność siebie w kontakcie z pacjentami roszczeniowymi, agresywnymi, wszystkowiedzącymi, gadatliwymi do bólu.

 • Termin:

  26.09.2018

 • Miejsce:

  Warszawa

  Siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej,
  ul. Sobieskiego 110,
  00-764 Warszawa

 • Koszt uczestnictwa:

  0 PLN

 • Punkty edukacyjne:

  6

Rejestracja wyłączona
nil-odz-logo
Rejestracja wyłączona

W lekkiej, przyjaznej atmosferze zwiększysz pewność siebie w kontakcie z pacjentami roszczeniowymi, agresywnymi, wszystkowiedzącymi, gadatliwymi do bólu.
Test Obniżonego Nastroju ułatwi wysłanie do specjalisty depresyjnego pacjenta. Odzyskasz spokój, chroniący m.in. przed wypaleniem zawodowym.
Test Stylów Społecznych pomoże Tobie zwiększyć elastyczność działań wobec pacjentów, których wyjątkowo nie lubisz. Dowiesz się jak łatwo pokonać bariery komunikacyjne.

Szkolenie prowadzone jest w  formie warsztatów.

W celu rejestracji na to szkolenie, proszę skorzystać z odnośnika poniżej:
https://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil/jak-pracowac-z-trudnym-pacjetem/26.09.2018-jak-pracowac-z-trudnym-pacjentem-wstep-do-umiejetnosci-komunikacyjnych

Szkolenie odbywa się w godz. 9:00 – 15:45.

Organizator zapewnia udział wybitnych prelegentów na co dzień zajmujących się tą tematyką.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej został powołany przez Naczelną Radę Lekarską w 2008 r.
Ośrodek organizuje szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie umiejętności społecznych, zwanych także kompetencjami miękkimi. Zalicza się do nich komunikację między ludźmi, umiejętność współpracy, motywowanie, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, a także rozwiązywanie konfliktów i budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych. Kształcenie w zakresie kompetencji miękkich rozwija i wzmacnia umiejętność budowania relacji lekarz-pacjent, lekarz-lekarz oraz lekarz-przedstawiciele innych profesji. Brak umiejętności w tym zakresie może być przyczyną problemów osobistych i trudności w pracy. Powszechnie uznawany jest też za najczęstszy powód roszczeń i odpowiedzialności zawodowej. Potrzebę zdobywania i doskonalenia umiejętności komunikacyjnych podkreślają niemal wszyscy lekarze, którzy stykają się z tą problematyką.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, poza prowadzeniem bezpłatnych szkoleń dla lekarzy, ma także zadanie zbierania i opiniowania wniosków o dotacje do doskonalenia zawodowego organizowanego przez okręgowe izby lekarskie.

Organizatorzy i tryb kształcenia

Organizatorem kształcenia jest Naczelna Izba Lekarska, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 110,  00-764 w Warszawie zwana dalej Organizatorem.

Zasady i tryb naboru uczestników

 1. Uczestnikiem szkolenia może być każdy lekarz lub lekarz dentysta posiadający PWZ.
 2. Organizator kieruje informacje o organizacji szkolenia za pośrednictwem następujących form przekazu: poprzez stronę internetową NIL, na łamach Gazety Lekarskiej i dokonuje rejestracji zgłoszeń uczestników słuchaczy.
 3. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Przedmiotowe szkolenia prowadzone będą przez osoby posiadające niezbędne przygotowanie do prowadzenia szkoleń, w grupach do 20 uczestników w formie sześciogodzinnych kursów medycznych.

Uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

 1. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci uczestnictwa.
 2. Uczestnik kursu zobowiązany jest do aktywnego udziału w kształceniu poprzez wysłuchanie wykładów oraz udział w dyskusji
 3. .Organizator wydaje certyfikaty uczestnictwa osobom zainteresowanym otrzymaniem takiego certyfikatu, które po zakończeniu szkolenia zgłoszą chęć potwierdzenia uzyskanych punktów edukacyjnych.

Organizator zapewnia:

 1. Właściwy poziomu merytorycznego zgodny z aktualną wiedzą, opierającą się na aktualnych i wiarygodnych danych naukowych.
 2. Odpowiednie warunki lokalowe i organizacji szkolenia, tak by zapewnić najwyższy standard kształcenia.

Szczegółowy sposób weryfikacji wyników kształcenia

Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest potwierdzona obecność.

Wysokość opłaty za udział w kształceniu

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Trwa ładowanie